Laboratoare

Laborator Informatică

 

Şcoala beneficiază de un laborator modern de informatică (25 calculatoare legate în reţea), videoproiector, copiator, fax, toate acestea fiind puse la dispoziţia elevilor, a cadrelor didactice, dar şi comunităţii locale.