Clasa pregatitoare

Inscriere in clasa pregatitoare la Scoala Gimnaziala ,,Ioan Ban Dascalu” Poiana Sibiului in anul școlar 2024-2025

1. Descrierea unităţii de învăţământ
Date de identificare : Şcoala Gimnaziala,,Ioan Ban Dascălu”
Poiana Sibiului, str. Deal nr.386
Judeţul Sibiu
Date de contact : tel/fax 0269531112
În anul scolar 2024-2025 unitatea cu personalitate juridica, Scoala Gimnazială ”Ioan Ban-Dascălu” Poiana Sibiului are aprobată o clasa pregătitoare (22 de locuri).
 Activitatea va fi sustinuta de cadre didactice calificate-profesori pentru invatamantul primar si prescolar, profesor calificat pentru studiul limbii engleze,religie si educatie fizica si sport,
Salile de clasa in care se desfasoara procesul instructiv educativ sunt amenajate cu mobilier adecvat. Sala de clasă va fi amenajată cu băncuţe pentru şcolari (mobilier modular), dar va avea şi un spaţiu destinat jocului varstei copiilor si dotate cu material didactic corespunzator studiului disciplinelor din Curriculum National.
Scoala dispune de sala pentru educatie fizica si sport, cabinet AEL, acces Internet.
2.Circumscripţia şcolară
Unitatea scolara
Adresa/tel
Strazi arondate
Scoala Gimnazială
Poiana Sibiului
Str. Deal nr.386 tel. 0269531112
Nu este cazul
3.Metodologia şi calendarul înscrierii în învaţamântul primar 2024-2025
4.Informaţii pentru părinţi
4.1.Caracterizarea clasei pregătitoare
Elevul din clasa pregătitoare va fi format să-şi comunice propriile idei, opinii, gânduri şi sentimente, va învăța să-și asume roluri într-un grup să relaționeze cu membrii grupului să se apropie de lumea cărţilor, dar și de alte mijloace de informare şi, nu în ultimul rând, de ceilalţi copii.
Copilul va învăța jucându -se şi, în același timp, se va familiariza cu atmosfera din școală. Modalităţile de învăţare de care va avea parte vizează utilizarea unor imagini din povestiri sau din viaţa reală, jocuri de rol, dramatizări ale conţinuturilor unor povestiri .
4.2 Curriculum
Curriculum studiat in scoala noastră este conceput astfel încât fiecare absolvent să fie capabil să-şi continue studiile în orice alta instituţie de învăţământ din ţară sau într-o şcoală internaţională.
Conținuturile programelor școlare pe baza cărora se planifică activitatea didactică la clasa pregătitoare sunt avizate ME și sunt abordate într-o manieră modernă, prin tehnici de predare inovatoare, interactive, centrate pe elev, cu ajutorul unor materiale şi mijloace didactice atractive.
Activitățile din Programul activităţilor clasei pregătitoare in intervalul orar 8-11,50
și cuprind: Discipline din Curriculum-ul Naţional –20 ore/săptămână
(Comunicare in limba română- 5 ore, Limba engleza – opțional 1 ora, Educație pentru
societate- 1 oră ,Religie-1 oră, Matematică și explorarea mediului 5 ore, Arte vizuale și lucru manual-2ore , Muzică și mișcare- 1 oră ,TIC Jocul cu calculatorul- opţional 1 oră, Educație fizică și sport 2 ore.
4.3 Comunicarea cu părinţii
Comunicarea în Şcoala Poiana Sibiului –părinţi se realizează prin mai multe modalități de transmitere a informaţiilor:
· Mapa părinţilor (structura anului şcolar 2024-2025 cu perioadele cursurilor și ale vacanțelor , regulamentul intern de funcţionare, orarul clasei, activităţile extracurriculare).
· Întâlniri individuale cu părinţii – la finalul fiecărui semestru, cu scopul de a analiza rezultatele la evaluările sumative și finale pe discipline;
· Şedinţe cu părinţii, la începutul fiecărui semestru a căror agendă se comunică atunci când se trimite informarea privind data și ora de desfășurare;
· Corespondenţa prin e-mail (de câte ori este necesar) cu diferite anunţuri , care vor fi trimise de profesorul coordonator al clasei.
4.4 Documente necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare
Dosarul de înscriere va conţine obligatoriu următoarele documente:
a.Certificatul de naştere al copilului(copie xerox +original)
b. Copie xerox după cartea de identitate a părinţilor
c.Cererea de înscriere
d. Fişa cu datele familiei
e. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste faptul că starea de sănătate a copilului permite frecventarea cursurilor .
f. Rezultate analize medicale (ex. coproparazitologic şi exudat faringian)-se vor prezenta doar la începerea anului şcolar 2024-2025.
Director
Prof. FÂNTÂNĂ RADU VASILE

 


Inscriere in clasa pregatitoare la Scoala Gimnaziala ,,Ioan Ban Dascalu” Poiana Sibiului in anul școlar 2023-2024

  1. Descrierea unităţii de învăţământ

Date de identificare : Şcoala Gimnaziala,,Ioan Ban Dascălu”

Poiana Sibiului, str. Deal nr.386

Judeţul Sibiu

Date de contact : tel/fax 0269531112

Email : scpoianasibiului@yahoo.com

În anul scolar 2023-2024 unitatea cu personalitate juridica, Scoala Gimnazială ”Ioan Ban-Dascălu” Poiana Sibiului are aprobată o clasa pregătitoare (22 de locuri).

Activitatea va fi sustinuta de cadre didactice calificate-profesori pentru invatamantul primar si prescolar, profesor calificat pentru studiul limbii engleze,religie si educatie fizica si sport,

Salile de clasa in care se desfasoara procesul instructiv educativ sunt amenajate cu mobilier adecvat. Sala de clasă va fi amenajată cu băncuţe pentru şcolari (mobilier modular), dar va avea şi un spaţiu destinat jocului varstei copiilor si dotate cu material didactic corespunzator studiului disciplinelor din Curriculum National.

Scoala dispune de sala pentru educatie fizica si sport, cabinet AEL, acces Internet.

2.Circumscripţia şcolară

Unitatea scolara

Adresa/tel

Strazi arondate

Scoala Gimnazială

Poiana Sibiului

Str. Deal nr.386 tel. 0269531112

Nu este cazul

3.Metodologia şi calendarul înscrierii în învaţamântul primar 2021-2022

Link catre:   Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu str Lucian Blaga nr 26 550169 – Înscrierea în învățământul primar 2023-2024

Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu str Lucian Blaga nr 26 550169 – Însc…

Pagina de prezentare a Inspectoratului Şcolar Judetean Sibiu

4.Informaţii pentru părinţi

4.1.Caracterizarea clasei pregătitoare

Elevul din clasa pregătitoare va fi format să-şi comunice propriile idei, opinii, gânduri şi sentimente, va învăța să-și asume roluri într-un grup să relaționeze cu membrii grupului să se apropie de lumea cărţilor, dar și de alte mijloace de informare şi, nu în ultimul rând, de ceilalţi copii.

Copilul va învăța jucându -se şi, în același timp, se va familiariza cu atmosfera din școală. Modalităţile de învăţare de care va avea parte vizează utilizarea unor imagini din povestiri sau din viaţa reală, jocuri de rol, dramatizări ale conţinuturilor unor povestiri .

4.2 Curriculum

Curriculum studiat in scoala noastră este conceput astfel încât fiecare absolvent să fie capabil să-şi continue studiile în orice alta instituţie de învăţământ din ţară sau într-o şcoală internaţională.

Conținuturile programelor școlare pe baza cărora se planifică activitatea didactică la clasa pregătitoare sunt avizate ME și sunt abordate într-o manieră modernă, prin tehnici de predare inovatoare, interactive, centrate pe elev, cu ajutorul unor materiale şi mijloace didactice atractive.

Activitățile din Programul activităţilor clasei pregătitoare in intervalul orar 8-11,50

și cuprind: Discipline din Curriculum-ul Naţional –20 ore/săptămână

(Comunicare in limba română- 5 ore, Limba engleza – opțional 1 ora, Educație pentru

societate- 1 oră ,Religie-1 oră, Matematică și explorarea mediului 5 ore, Arte vizuale și lucru manual-2ore , Muzică și mișcare- 1 oră ,TIC Jocul cu calculatorul- opţional 1 oră, Educație fizică și sport 2 ore.

4.3 Comunicarea cu părinţii

Comunicarea în Şcoala Poiana Sibiului –părinţi se realizează prin mai multe modalități de transmitere a informaţiilor:

  • Mapa părinţilor (structura anului şcolar 2023-2024 cu perioadele cursurilor și ale vacanțelor , regulamentul intern de funcţionare, orarul clasei, activităţile extracurriculare).
  • Întâlniri individuale cu părinţii – la finalul fiecărui semestru, cu scopul de a analiza rezultatele la evaluările sumative și finale pe discipline;
  • Şedinţe cu părinţii, la începutul fiecărui semestru a căror agendă se comunică atunci când se trimite informarea privind data și ora de desfășurare;
  • Corespondenţa prin e-mail (de câte ori este necesar) cu diferite anunţuri , care vor fi trimise de profesorul coordonator al clasei.

4.4 Documente necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare

Dosarul de înscriere va conţine obligatoriu următoarele documente:

a.Certificatul de naştere al copilului(copie xerox +original)

  1. Copie xerox după cartea de identitate a părinţilor

c.Cererea de înscriere

  1. Fişa cu datele familiei
  2. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste faptul că starea de sănătate a copilului permite frecventarea cursurilor .
  3. Rezultate analize medicale (ex. coproparazitologic şi exudat faringian)-se vor prezenta doar la începerea anului şcolar 2023-2024.

Director

Prof. FÂNTÂNĂ RADU VASILE


Inscriere in clasa pregatitoare la Scoala Gimnaziala ,,Ioan Ban Dascalu” Poiana Sibiului in anul școlar 2022-2023

1. Descrierea unităţii de învăţământ
Date de identificare : Şcoala Gimnaziala,,Ioan Ban Dascălu”
Poiana Sibiului, str. Deal nr.386
Judeţul Sibiu
Date de contact : tel/fax 0269531112
În anul scolar 2022-2023 unitatea cu personalitate juridica, Scoala Gimnazială ”Ioan Ban-Dascălu” Poiana Sibiului are aprobată o clasa pregătitoare (22 de locuri).
 Activitatea va fi sustinuta de cadre didactice calificate-profesori pentru invatamantul primar si prescolar, profesor calificat pentru studiul limbii engleze,religie si educatie fizica si sport,
Salile de clasa in care se desfasoara procesul instructiv educativ sunt amenajate cu mobilier adecvat. Sala de clasă va fi amenajată cu băncuţe pentru şcolari (mobilier modular), dar va avea şi un spaţiu destinat jocului varstei copiilor si dotate cu material didactic corespunzator studiului disciplinelor din Curriculum National.
Scoala dispune de sala pentru educatie fizica si sport, cabinet AEL, acces Internet.
2.Circumscripţia şcolară
Unitatea scolara
Adresa/tel
Strazi arondate
Scoala Gimnazială
Poiana Sibiului
Str. Deal nr.386 tel. 0269531112
Nu este cazul
3.Metodologia şi calendarul înscrierii în învaţamântul primar 2021-2022
4.Informaţii pentru părinţi
4.1.Caracterizarea clasei pregătitoare
Elevul din clasa pregătitoare va fi format să-şi comunice propriile idei, opinii, gânduri şi sentimente, va învăța să-și asume roluri într-un grup să relaționeze cu membrii grupului să se apropie de lumea cărţilor, dar și de alte mijloace de informare şi, nu în ultimul rând, de ceilalţi copii.
Copilul va învăța jucându -se şi, în același timp, se va familiariza cu atmosfera din școală. Modalităţile de învăţare de care va avea parte vizează utilizarea unor imagini din povestiri sau din viaţa reală, jocuri de rol, dramatizări ale conţinuturilor unor povestiri .
4.2 Curriculum
Curriculum studiat in scoala noastră este conceput astfel încât fiecare absolvent să fie capabil să-şi continue studiile în orice alta instituţie de învăţământ din ţară sau într-o şcoală internaţională.
Conținuturile programelor școlare pe baza cărora se planifică activitatea didactică la clasa pregătitoare sunt avizate MEN și sunt abordate într-o manieră modernă, prin tehnici de predare inovatoare, interactive, centrate pe elev, cu ajutorul unor materiale şi mijloace didactice atractive.
Activitățile din Programul activităţilor clasei pregătitoare in intervalul orar 8-11,50
și cuprind: Discipline din Curriculum-ul Naţional –20 ore/săptămână
(Comunicare in limba română- 5 ore, Limba engleza – opțional 1 ora, Educație pentru
societate- 1 oră ,Religie-1 oră, Matematică și explorarea mediului 5 ore, Arte vizuale și lucru manual-2ore , Muzică și mișcare- 1 oră ,TIC Jocul cu calculatorul- opţional 1 oră, Educație fizică și sport 2 ore.
4.3 Comunicarea cu părinţii
Comunicarea în Şcoala Poiana Sibiului –părinţi se realizează prin mai multe modalități de transmitere a informaţiilor:
· Mapa părinţilor (structura anului şcolar 2022-2023 cu perioadele cursurilor și ale vacanțelor , regulamentul intern de funcţionare, orarul clasei, activităţile extracurriculare).
· Întâlniri individuale cu părinţii – la finalul fiecărui semestru, cu scopul de a analiza rezultatele la evaluările sumative și finale pe discipline;
· Şedinţe cu părinţii, la începutul fiecărui semestru a căror agendă se comunică atunci când se trimite informarea privind data și ora de desfășurare;
· Corespondenţa prin e-mail (de câte ori este necesar) cu diferite anunţuri , care vor fi trimise de profesorul coordonator al clasei.
4.4 Documente necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare
Dosarul de înscriere va conţine obligatoriu următoarele documente:
a.Certificatul de naştere al copilului(copie xerox +original)
b. Copie xerox după cartea de identitate a părinţilor
c.Cererea de înscriere
d. Fişa cu datele familiei
e. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste faptul că starea de sănătate a copilului permite frecventarea cursurilor .
f. Rezultate analize medicale (ex. coproparazitologic şi exudat faringian)-se vor prezenta doar la începerea anului şcolar 2022-2023.
Director
Prof. FÂNTÂNĂ RADU VASILE

Inscriere in clasa pregatitoare la Scoala Gimnaziala ,,Ioan Ban Dascalu” Poiana Sibiului in anul școlar 2021-2022

1. Descrierea unităţii de învăţământ
Date de identificare : Şcoala Gimnaziala,,Ioan Ban Dascălu”
Poiana Sibiului, str. Deal nr.386
Judeţul Sibiu
Date de contact : tel/fax 0269531112
În anul scolar 2021-2022 unitatea cu personalitate juridica, Scoala Gimnazială ”Ioan Ban-Dascălu” Poiana Sibiului va avea  doua clase pregatitoare (30 de locuri).
 Activitatea va fi sustinuta de cadre didactice calificate-profesori pentru invatamantul primar si prescolar, profesor calificat pentru studiul limbii engleze,religie si educatie fizica si sport,
Salile de clasa in care se desfasoara procesul instructiv educativ sunt amenajate cu mobilier adecvat. Sala de clasă va fi amenajată cu băncuţe pentru şcolari (mobilier modular), dar va avea şi un spaţiu destinat jocului varstei copiilor si dotate cu material didactic corespunzator studiului disciplinelor din Curriculum National.
Scoala dispune de sala pentru educatie fizica si sport, cabinet AEL, acces Internet.
2.Circumscripţia şcolară
Unitatea scolara
Adresa/tel
Strazi arondate
Scoala Gimnazială
Poiana Sibiului
Str. Deal nr.386 tel. 0269531112
Nu este cazul
3.Metodologia şi calendarul înscrierii în învaţamântul primar 2021-2022
4.Informaţii pentru părinţi
4.1.Caracterizarea clasei pregătitoare
Elevul din clasa pregătitoare va fi format să-şi comunice propriile idei, opinii, gânduri şi sentimente, va învăța să-și asume roluri într-un grup să relaționeze cu membrii grupului să se apropie de lumea cărţilor, dar și de alte mijloace de informare şi, nu în ultimul rând, de ceilalţi copii.
Copilul va învăța jucându -se şi, în același timp, se va familiariza cu atmosfera din școală. Modalităţile de învăţare de care va avea parte vizează utilizarea unor imagini din povestiri sau din viaţa reală, jocuri de rol, dramatizări ale conţinuturilor unor povestiri .
4.2 Curriculum
Curriculum studiat in scoala noastră este conceput astfel încât fiecare absolvent să fie capabil să-şi continue studiile în orice alta instituţie de învăţământ din ţară sau într-o şcoală internaţională.
Conținuturile programelor școlare pe baza cărora se planifică activitatea didactică la clasa pregătitoare sunt avizate MEN și sunt abordate într-o manieră modernă, prin tehnici de predare inovatoare, interactive, centrate pe elev, cu ajutorul unor materiale şi mijloace didactice atractive.
Activitățile din Programul activităţilor clasei pregătitoare in intervalul orar 8-11,50
și cuprind: Discipline din Curriculum-ul Naţional –20 ore/săptămână
(Comunicare in limba română- 5 ore, Limba engleza – opțional 1 ora, Educație pentru
societate- 1 oră ,Religie-1 oră, Matematică și explorarea mediului 5 ore, Arte vizuale și lucru manual-2ore , Muzică și mișcare- 1 oră ,TIC Jocul cu calculatorul- opţional 1 oră, Educație fizică și sport 2 ore.
4.3 Comunicarea cu părinţii
Comunicarea în Şcoala Poiana Sibiului –părinţi se realizează prin mai multe modalități de transmitere a informaţiilor:
· Mapa părinţilor (structura anului şcolar 2021-2022 cu perioadele cursurilor și ale vacanțelor , regulamentul intern de funcţionare, orarul clasei, activităţile extracurriculare).
· Întâlniri individuale cu părinţii – la finalul fiecărui semestru, cu scopul de a analiza rezultatele la evaluările sumative și finale pe discipline;
· Şedinţe cu părinţii, la începutul fiecărui semestru a căror agendă se comunică atunci când se trimite informarea privind data și ora de desfășurare;
· Corespondenţa prin e-mail (de câte ori este necesar) cu diferite anunţuri , care vor fi trimise de profesorul coordonator al clasei.
4.4 Documente necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare
Dosarul de înscriere va conţine obligatoriu următoarele documente:
a.Certificatul de naştere al copilului(copie xerox +original)
b. Copie xerox după cartea de identitate a părinţilor
c.Cererea de înscriere
d. Fişa cu datele familiei
e. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste faptul că starea de sănătate a copilului permite frecventarea cursurilor .
f. Rezultate analize medicale (ex. coproparazitologic şi exudat faringian)-se vor prezenta doar la începerea anului şcolar 2021-2022.
Director
Prof. FÂNTÂNĂ RADU VASILE