Micii Creatori

Revista Micii Creatori

CUVÂNT ÎNAINTE,

Cu prilejul lansării primului număr al revistei Scolii cu clasele I-VIII PoianaSibiului, conducerea unităţii apreciază muncasi efortul depus de doamnele învăţătoare învederea realizării acestei reviste, precum si înprocurarea materialelor care au fostpublicate în acest prim număr. De asemenea,trebuie să remarcăm si activitatea elevilor,care sub îndrumarea doamnelor învăţătoareau publicat materialele lor.
Prin aceasta cale, aducem multemulţumiri doamnelor învăţătoare care s-auocupat de acest proiect si speram încontinuare si la alte apariţii ale revistei.
Director,
Prof. Fântână Radu Vasile

  Micii creatori an 2 nr. 4 - 2011 (972,8 KiB, 1.791 hits)

  Micii creatori an 2 nr. 3 - 2011 (1,6 MiB, 1.667 hits)

  Micii creatori an 2 nr. 2 - 2011 (5,0 MiB, 2.924 hits)

  Micii creatori an 2 nr. 1 - 2011 (10,5 MiB, 1.744 hits)

 

Micii creatori An 1 nr 4 – 2010

Din sumar:

Poiana Sibiului – tradiţii
Poezii şi felicitări
Compuneri
1 Decembrie 1918
Diverse
Probleme
Iarna în culori
Activităţi extraşcolare

  Micii creatori an 1 nr. 4 - 2010 (2,5 MiB, 1.441 hits)

Micii creatori An 1 nr 3 – 2010

Din sumar: Poiana Sibiului – tradiţii
Poezii
Pagina de engleză
Compuneri
Diverse
Ghicitori
Probleme rezolvate
Toamna în culori
Activităţi extraşcolare

  Micii creatori an 1 nr. 3 - 2010 (12,4 MiB, 1.727 hits)

Micii creatori An 1 nr 2 – 2010

Din sumar: 
Poiana Sibiului – scurt istoric
Compuneri şi poezii
Rugăciuni
Probleme rezolvate
Activităţi extraşcolare

  Micii creatori an 1 nr. 2 - 2010 (11,1 MiB, 1.392 hits)

Micii creatori An 1 nr 1 – 2010

Din sumar: 
SCOALA cu clasele I-VIII, Poiana Sibiului – Istoric
Compuneri – Primăvara
Ecologie – Micii ecologişti, Declaraţia Drepturilor Pădurilor
Povestea iepuraşului de Paşte
Ghicitori
Probleme rezolvate
Poezii ale elevilor
Activităţi extraşcolare
De ce vopsim ouă roşii de Paşti?

  Micii creatori an 1 nr. 1 - 2010 (7,1 MiB, 1.590 hits)

Colectivul de redacţie:

Coordonator: 
înv. Sufană Lenuţa Nela

Colaboratori:
elevii sub îndrumarea
prof. Radu Vasile Fântână – Director
înv. LenuŃa Nela Sufană – cls. a III-a A
înv. Ileana Stăncioiu – cls. a III-a B
înv. Cornelia Radu – cls. a IV-a A
înv. Teodora Alexandra Băilă – cls. a IV-a B
prof. Lucia Teoc – Limba română
prof. Nicoleta Albulescu – Limba engleză
prof. Mihai Axentea – Matematică
prof. Cristina Busuioc – Chimie-fizică

Adresa redacţiei:

Scoala cu clasele I-VIII, 
Poiana Sibiului nr. 386,
Judeţul Sibiu
Cod 557180
Telefon: 0269 531 112