Dotări

La Şcoala cu clasele I-VIII Poiana Sibiului, cursurile se fac într-un singur schimb (exceptând grădiniţa, unde sunt 2 schimburi), cabinetele existente folosindu-se ca şi săli de clasă. Mobilierul din şcoală este în mare măsură nou.

Şcoala beneficiază de un laborator modern de informatică (25 calculatoare legate în reţea), videoproiector, xerox, fax, toate acestea fiind puse la dispoziţia elevilor, a cadrelor didactice, dar şi comunităţii locale.

Baza sportivă a şcolii este formată din două terenuri de baschet şi o sală de sport, care urmează a fi modernizată în viitor sau se intenţionează construirea unei săli de sport noi.

În legătură cu normele igienice, acestea sunt respectate, chiar dacă din anul 2004, şcoala a funcţionat fără avizul sanitar, aviz pe care sperăm să-l obţinem în acest an şcolar, mai ales după finalizarea lucrărilor la grupurile sociale.